Články
Advanced Breast Surgery Masterclass, Dubrovník duben 2018

MUDr. Jiří Šolc se ve dnech 6.-7. dubna 2018 zúčastnil významného setkání specialistů na chirurgii prsu – Advanced Breast Surgery Masterclass – v chorvatském Dubrovníku a rád by se s vámi podělil o krátkou vzpomínku:

 

Za účasti skutečných špiček v oboru z Evropy, severní i jižní Ameriky byl diskutován aktuální stav, ale i aktuální problémy spojené zejména s použitím implantátů v estetické a rekonstrukční chirurgii prsu.

 

Zásadní informace pro mne je, že se vynálezci odlehčených implantátů a firma Polytech domluvili na společné produkci. Tímto se zdá být jisté, že budou v dohledné době dostupné lehké implantáty s mikropolyuretanovým povrchem, tato kombinace bude potom představovat absolutní špičku v kvalitě a spolehlivosti implantátů. Objev a produkce odlehčených implantátů představuje jednu z mála opravdu revolučních změn za více než 50letou historii silikonových implantátů.

 

V průběhu setkání byly opakovaně diskutovány výhody mikropolyuretanového povrchu implantátů. S velkým uspokojením jsem se na podkladě dalších nových informací přesvědčoval, že moje rozhodnutí před 5 lety přejít prakticky výhradně k těmto implantátům bylo správné.

 

V tomto odborném fóru musel být též diskutován nově objevený problém ALCL, nebo spíše porucha lymfoproliferace v souvislosti s implantáty. Že je to odborné a nesrozumitelné?  Ano, ale vzhledem k naprosto raritnímu výskytu i většinou neškodnému průběhu jde spíše o akademický a možná poněkud uměle vytvořený problém (v souvislosti s implantáty Polytech dosud žádný nález, v ČR ale i Německu a dalších zemích Evropy se dosud nevyskytl atd.).

 

Odborný seminář podpořilo krásné prostředí jadranského Dubrovníku a velmi přátelský duch celého setkání.

Rozhovor s MUDr. Šolcem - prsní implantáty, červen 2014

Uvažujete o zvětšení prsou a nevíte, pro jaký implantát se rozhodnout? Jaké jsou výhody mikropolyuretanových implantátů? MUDr. Jiří Šolc hovoří o této problematice v článku pro web plasticka-chirurgie.info:

 

Jaký implantát je ideální?

Ideální implantát neexistuje. Pro miliony žen představuje doplnění objemu prsů velký přínos pro zvýšení sebevědomí a celkové kvality života, a ačkoliv jsou zkušenosti se silikonovými implantáty již více než 50 let, stále zůstává nezanedbatelná skupina žen, u kterých implantát způsobuje větší či menší potíže. Stává se, že implantát nevede k požadovanému zlepšení velikosti a tvaru prsů a je nutné provést reoperaci.

 

Takže silikonový implantát nedoporučujete?

Moderní silikonový implantát s texturovaným nebo hladkým povrchem a s kohezivním (tedy ne tekutým) gelem uvnitř je stále převažujícím typem implantátu po celém světě. Lokální komplikace jsou ale poměrně časté.

 

Co myslíte lokálními komplikacemi?

Častá je kapsulární kontraktura, ztuhnutí a svraštění tkáně kolem implantátu nebo naopak posun nebo pootočení anatomického implantátu, nahromadění tekutiny kolem implantátu nebo zdvojení kapsuly.

 

Jak časté jsou tyto potíže?

Plastičtí chirurgové obvykle udávají, že se s problémy u svých pacientek setkávají zřídkakdy. Bohužel neexistují přesné statistiky pro jednotlivé implantáty používané v Evropě. Ke známé studii Core Study provedené v USA pod dohledem FDA lze mít řadu výhrad, přesto tyto statistiky přinášejí zarážející frekvenci místních problémů s implantáty. Kapsulární kontraktura do 10 let u každé páté až desáté klientky, u reoperací dokonce až u každé třetí nejsou právě povzbudivé výsledky.

Z tohoto důvodu nyní stále častěji používáme implantáty s mikropolyuretanovým povrchem. Uvnitř se skrývá stejný gel jako u silikonových implantátů, na povrch je ale navulkanizována vrstvička polyuretanu. Kolem těchto implantátů se netvoří kapsula, kterou by se tělo oddělovalo od implantátů, ale tkáň vrůstá do povrchové vrstvy a spojuje se s ní. To vylučuje nejen vznik kapsulární kontraktury, ale i dalších problémů jako otáčení implantátu, jeho dislokaci, hromadění tekutiny kolem implantátu a podobně. Výrobce dává záruku na kapsulární kontrakturu po dobu 10 let.

 

Jde o nějakou novinku?

Nejedná se o žádnou novinku, MPS implantáty jsou na trhu již 40 let, ale existovaly proti nim zdravotní výhrady, které se ukázaly jako neopodstatněné. Určitou roli hraje též vyšší cena těchto implantátů, dalšími nevýhodami jsou obtížnější manipulace a potřeba poněkud delších jizev pro implantaci. Pro tyto implantáty častěji volíme periareolární přístup a z důvodu větší stability tvaru se častěji rozhodujeme pro anatomické implantáty. Tvrdým oříškem pro každého chirurga, který tyto implantáty používá, je reoperace, zejména pokud by byla nutná brzy po operaci.

Závěrem lze říci, že ideální implantát neexistuje, a vzhledem k tomu, že ani techniky pro doplnění objemu prsu bez implantátu nejsou zdaleka bez problémů, zůstává kapitola zvětšení prsů stále rozporuplnou.

I tak zůstane augmentace jedním z nejčastějších, ale i nejvděčnějších výkonů plastické chirurgie, protože dělá ženy šťastnými a spokojenými samy se sebou.

 

Kongres v Madridu, únor 2014

MUDr. Jiří Šolc se ve dnech 20. - 22. 2. 2014 zúčastnil kongresu v Madridu, jehož hlavními tématy byly operace prsou a transplantace tuku.

 

Může nás jenom těšit, že trend, ve kterém jsme v České republice v čele, tedy používání mikropolyuretanových implantátů nejen v případě kapsulární kontraktury, ale již při prvé operaci, je trendem celoevropským a k tomuto postupu se přiklání čím dál tím víc renomovaných pracovišť.

 

Další výrazným trendem, který ale rovněž dlouhodobě a již od počátku nejen sledujeme, ale i provádíme, je transplantace tuku - s jedinou výjimkou, a to transplantace tuku do prsou, kterou i nadále považujeme za velmi problematickou. Ti, kteří tuto metodu používají, zdůrazňují nutnost pravidelných kontrol pomocí magnetické rezonance, přičemž není vůbec jasné, kdo tato nákladná vyšetření bude hradit.

Madrid

MUDr. Jiří Šolc a Věra Vlasatá, 27. 2. 2014

XIX. konference plastických chirurgů Praha, prosinec 2013

Dne 7.12.2013 proběhlo tradiční předvánoční setkání převážně českých a slovenských plastických chirurgů v Praze. Jedním z nejdůležitějších témat bylo používání implantátů v plastické chirurgii. Naše přednáška o používání mikropolyuretanových implantátů zaujala a měla odezvu v bohaté diskuzi.

Velmi stručně k přednášce – doporučujeme mikropolyuretanové implantáty, které jako jediné vylučují kapsulární kontrakturu, což je nejčastější komplikace zvětšení prsů. Klinika aestea je průkopníkem v používání těchto implantátů v České republice.

 

MUDr. Jiří Šolc je na fotce vlevo s mikrofonem.

MUDr. Jiří Šolc na konferenci

 

MUDr. Jiří Šolc a Věra Vlasatá, 17.12.2013

Týdenní studijní pobyt MUDr. Šolce na klinice v New Yorku, duben 2013

Dr. Glenn W. Jelks, Park Avenue, NY

 

Přednášku dr. Jelkse jsem poprvé slyšel na kongresu v Mnichově v roce 2007 a od té doby si nenechám ujít žádnou příležitost poslechnout si jeho přístup k operacím v oblasti očních víček, ať už jde o první operace nebo korekce, zejména u komplikovaných stavů. Velkou příležitostí pro mě byla možnost pobývat týden v dubnu 2013 na jeho klinice v New Yorku a vidět ho pracovat naživo. Na jeho případu je patrná pokračující specializace v estetické chirurgii, protože se zabývá výhradně operacemi v oblasti víček očních a jeho okolí. Postupně přebírám jeho techniky. Operace jsou málo traumatizující, šetrné ke tkáním a bezpečné nejen z hlediska bezprostředního výsledku, ale i pro vývoj v dalších letech.

 

V čem se jeho postupy liší? Operuje víčka převážně v celkové anestezii. Jeho postupy se liší především v oblasti dolních víček. Kožní nadbytek je odstraněn tzv. pinch technikou, tedy zaštípnutím a snesením bez porušení svalu. Pytlíky pod očima jsou ošetřeny přes spojivku. Veškerý odstraněný tuk je znovu použit k překlenutí vklesliny mezi dolním víčkem a tváří. Další tuk odebraný na břiše doplní objem v oblasti tváří a nosolícních rýh. Samozřejmě je celá řada dalších technických detailů, které zde nelze vysvětlovat.

 

MUDr. Jiří Šolc, 22. dubna 2013

U nás jste pod ochrannými křídly
© 2019 - Aestea, plastická chirurgie