MUDr. Havel

anesteziolog

MUDr. Petr Havel

o lékaři

Narozen 1956, promoce na Lékařské fakultě UK v Praze v r. 1981. Atestace z anestézie a resuscitace 1.st v roce 1984, 2.stupeň v roce 1991. Dr. Havel je dlouholetý vedoucí pracovník na klinice ARK ve FN v Plzni a má bohaté zkušenosti s anestézií a řešením i těch nejkomplikovanějších situací. Vyniká klidným a přátelským přístupem ke klientům i spolupracovníkům.

MUDr. Havel