čelo a obočí

čelo a obočí

botox

Zákrok spočívá v aplikaci látky Botox řadou málo bolestivých drobných vpichů do oblasti mimických svalů, čímž dochází k jejich ochrnutí a tím k vyhlazení ošetřené oblasti. Působení proti vzniku vrásek je i preventivní.

lifting

Při tomto zákroku se vyhlazením čela odstraní nejen vrásky, ale též např. unavený, ustaraný nebo dokonce „nazlobený“ výraz obličeje. Zákrok zanechává pouze velmi nenápadné jizvy. Moderní přístup vede k provádění spíše menších zákroků spojených s úpravou výhradně zevní části obočí. Zákrok trvá asi hodinu a provádí se v místní anestezii a ambulantní formou.

oční víčka

dolní víčka

Při korekci dolních víček se odstraní nadbytečná kůže, navíc se upravují váčky (pytlíky) pod očima a vypíná uvolněný sval dolního víčka. Zákrok trvá 1-2 hodiny a většinou se provádí v místním umrtvení – ambulantně nebo za krátkodobé hospitalizace, někdy je součástí komplexnějšího výkonu. Hojení trvá 5-6 dní, po 10 dnech je většinou zbytek stop po zákroku pryč, takže je možný návrat ke společenskému životu.

horní víčka

Zákrok spočívá v odstranění uvolněné a nadbytečné kůže a většinou též tuku na horních víčkách. Efektem zákroku je nejen docílení mladšího vzhledu, ale rovněž úleva od pocitu únavy a tíhy v očích.

nos

nos

ceková korekce

Při celkové korekci nosu prováděné v anestézii navazuje na korekci hrotu nosu úprava jeho kostry. Zákrok se ukončuje přiložením dlahy a tamponádou. Tamponáda, tedy uzávěr nosu, zůstává většinou po dobu jednoho dne. Dlahu je třeba ponechat po dobu čtrnácti dnů.

korekce hrotu

Při korekci hrotu se většinou v místním umrtvení, na přání však někdy i v narkóze, zmenší a vymodelují chrupavky nosního hrotu. Zákrok nezanechává jakékoli viditelné jizvy.

tváře

tváře

lifting

Vyhlazení tváří je dosaženo vypnutím hlubokých vrstev obličeje (SMAS) a odstraněním nadbytečné kůže. Většinou bývá zákrok spojen s liftingem krku. Rozsah zákroku je značně individuální. Moderní přístup směřuje spíše k menším a méně náročným úpravám, kdy je pomocí vertikálního vypnutí dosahováno přirozenějšího vzhledu (MACS-lift).

výplň

K výplni, umožňující vrátit ztracený objem v obličeji a vyplnit obličejové rýhy, se používají buď uměle připravené výplňové hmoty (FILLERY) nebo vlastní tukové buňky (Lipografting).

uši

ucho

korekce odstávání

Tento zákrok bývá někdy označována jako „přišití uší“, což ovšem není přesné, neboť stehy samotné nestačí, je třeba změnit tvar chrupavky. Chrupavku je v nové poloze potřeba na čtrnáct dnů zafixovat, než dojde k jejímu zhojení. Zákrok trvá asi hodinu a provádí se ambulantně v místním umrtvení.

změna tvaru a velikosti

Zmenšení velikosti či tvaru uší nepatří mezi časté zákroky. Mezi tyto zákroky se řadí i úprava například roztrženého lalůčku od náušnice nebo korekce následků jiných úrazů či zranění. Přístup je velmi individuální, provádí se zpravidla v místní anestezii.

brada

brada

korekce

Korekcí v případě brady rozumíme její zvětšení nebo zmenšení. Zvětšení se provádí pomocí implantátu a to silikonového nebo porexového. Zmenšení kostry bradového výběžku je též možné, postup je vždy přísně individuální, s přístupem buď přes kůži pod bradou nebo z předsíně ústní.

liposukce

Takzvaný podbradek lze eliminovat pomocí liposukce. Odsátím tuku v této oblasti vrátíme krku tvar i úhel mezi bradou a krkem. Zákrok se provádí většinou ambulantně v místní anestezii a je dobře snášen, v období po zákroku se nosí 14 dní kompresivní maska. Tu je vhodné nosit ještě dalších 14 dní alespoň na noc.

krk

krk

korekce

Nepříliš složitým zákrokem lze korigovat uvolněnou kůži v oblasti krku. Při značném uvolnění se docílí vypnutí v rámci zákroku v dolní polovině obličeje (Facelifting), jen výjimečně se provádí zákrok s jizvami vpředu na krku.