augmentace

Pokud transplantace vlastního tuku nebo korekce nestačí, je možné provést augmentaci hýždí silikonovým implantátem. Ten je pevnější a jinak tvarovaný než prsní implantát. Implantace se provádí mezi svalová vlákna velkého hýžďového svalu.

korekce

Při korekci hýždí je možné zdvihnout pokleslé hýždě s jizvou v oblasti kalhotek typu „tanga“, nebo též doplnění objemu v horní části hýždí a zdvižení v dolních partiích bez cizorodého materiálu. Se zákrokem je obvykle spojen dvoudenní pobyt na klinice.

liposukce

Liposukce je metoda tvarování postavy, při které se upravuje geneticky dané nerovnoměrné rozložení tuku a tukových buněk, které tento tuk shromažďují. Nejde tedy o úpravu celkové nadváhy, ale spíše o místní úpravu, při které je modelováním postavy dosaženo vytvoření nové rovnováhy.  Zákrok je prováděn v místní, ale při větším rozsahu raději v celkové anestézii. Nejprve se provádí napuštění plánovaných oblastí speciálním roztokem, poté je možné odsávání tenkou kanylou (průměr 3, maximálně 4 mm).

Jako Gluteal Reshaping se označuje liposukce v oblasti boků, zad a křížové krajiny se současnou transplantací tuku do hýždí. Tím docílíme výraznějšího vyklenutí než samotnou transplantací.