diagnóza lipedém

Diagnóza lipedém. Klinika aestea stojí na vaší straně!

V poslední době se na kliniku aestea obrací stále více klientek zejména z Německa, ale i z dalších zemí Evropy a celého světa s diagnózou lipedém. Že tuto diagnózu neznáte? Možná že v popisu příznaků najdete sebe nebo někoho z vašich známých!

Tato diagnóza není lékaři a zejména zdravotními pojišťovnami všeobecně uznávána. Když ale často vidíme zřetelnou nesouměrnost v tělesných proporcích, zejména často štíhlou horní polovinu těla a k tomu naprosto neodpovídající mohutné dolní končetiny s viditelným vyklenutím již od oblasti kotníků, nejde tento stav přeci přisoudit pouze špatné výživě a nedostatku pohybu. Někteří lékaři tak hovoří o „nové“ chorobě, resp. diagnóze, pro niž se ustálil název lipedém.

Příznakem této choroby je zmnožení tuku v oblasti stehen, kolenou, bérců, často ale i na pažích a předloktích. Tyto viditelné znaky jsou provázeny bolestmi v postižených oblastech a snadnou tvorbou modřin.

Příčina choroby není jasná a postiženy jsou výlučně ženy. Je zřetelná genetická disposice a obvyklá je progrese choroby.

Obvykle jsou popisována 3 stadia nemoci, od stadia I – zesílené podkoží přes stadium II – nerovnosti povrchu ke stadiu III – tukové hrboly a boule deformující tvar končetiny.

Doporučované konzervativní postupy – lymfodrenáže, nošení kompresivního prádla – jsou nezbytnou součástí celostní a dlouhodobé terapie, nicméně z hlediska rozsahu, rychlosti a účinnosti nepředstavují tak významnou a dlouhodobou úpravu stavu.

Dle našich zkušeností může nejvýznamnější přínos, nejviditelnější efekt a bezprostřední zlepšení kvality života přinést jedině velkoobjemová liposukce.

lipedém

je definován jako chronické, progredující a často výrazně bolestivé onemocnění podkožní tukové tkáně, s projevy insuficience lymfatického systému. Vyskytuje se téměř výhradně u žen, je charakterizován symetrickým zmnožením tukové tkáně v oblasti od pasu přes hýždě a dolní končetiny, s typickým zakončením u kolen nebo u kotníků. Rozvoj lipedému je pozvolný, nejčastěji od puberty.
Léčba i prevence lipedému představuje dlouhodobý, často celoživotní proces a vyžaduje tzv. celostní přístup, tedy přístup zahrnující více oblastí života pacientky, s nutnou pomocí řady lékařských i nelékařských profesí. Klinika aestea ve svých doporučeních vychází z poznatků MUDr. René Vlasáka, který na základě své více než 25leté klinické praxe vytvořil léčebnou metodu zvanou Water balance therapy, která je modifikovanou formou tzv. Komplexní dekongestivní terapie používané v lymfologii. Více o Water balance therapy na https://waterbalancetherapy.cz/ nebo na www.prevence2000.cz.
Water balance therapy se opírá o šest základních pilířů, a to výživu, pohyb, kompresi, lymfodrenáž, farmakoterapii a telemedicínu.
V odůvodněných případech je pak doporučována liposukce jako doplněk těchto dlouhodobých konzervativních postupů. Klinika aestea se specializuje na velkoobjemovou liposukci v léčbě lipedému. Ta podle našich zkušeností významnou redukcí tukové tkáně nejen upraví estetickou deformitu postavy, ale též redukuje bolesti, umožní aktivní pohyb a celkově zvýší kvalitu života pacientek s lipedémem.
I v dalších léčebných oblastech se aestea snaží být svým klientům nápomocna minimálně poskytnutím rad a informací.

výživa

Důležitou součástí celostního přístupu v boji s lipedémem je správná výživa. Ta je u pacientek trpících lipedémem specifická a odlišná od osob trpících „klasickou“ nadváhou. Ač se to mnohým může zdát paradoxní, nejčastějším nutričním problémem nemocných s lipedémem je jejich faktická podvýživa, když jejich jídelníček nezajišťuje dostatečný příjem živin, zejména bílkovin. Bylo prokázáno, že tento problém je mnohdy přehlédnut i v rámci běžných klinických vyšetření. Aestea proto doporučuje nutriční konzultaci se specialistou, který je orientovaný v problematice lipedému a chronických otoků. Tento odborník nastaví a následně dlouhodobě reguluje a koordinuje správnou nutriční léčbu. Našim klientům doporučujeme obrátit se s důvěrou na Centrum preventivní medicíny v Praze vedené MUDr. René Vlasákem www.prevence2000.cz.

pohyb

Skutečnost, že pohyb je nedílnou součástí každé terapie související s tělesnou hmotností a tukovou tkání, je obecně známou věcí. V souvislosti s lipedémem je však i u pohybu nutné brát ohled na řadu specifik. Pohybová terapie pacientek trpících lipedémem musí být zaměřena na aktivaci svalstva sloužícího ke zlepšení žilního návratu krve k srdci a urychlení toku lymfy z partií postižených lipedémem. K dosažení této tzv. lymfatické drenáže slouží soubor cviků označovaných jako drénovací cviky. Terapie zahrnuje dechová cvičení, cviky pánevního dna, svalů hýždí a beder až po lýtkové svalstvo, které je považováno za srdce lymfatického systému. Je vhodné, aby byl u každé pacientky vytvořen individuální pohybový plán, a to zkušeným fyzioterapeutem obeznámeným jak s problematikou lymfatické insuficience, ale i problematikou hypermobility, která se u pacientek s lipedémem často vyskytuje.

komprese

Komprese je dalším ze základních pilířů léčby lipedému. Rozlišujeme její aplikaci bezprostředně po liposukci a dále pak následnou kompresi, která má již léčebně preventivní charakter. Aplikace pooperačního kompresivního prádla je nezbytnou součástí každého zákroku/liposukce. Pacientky opouští kliniku aestea po každé liposukci vybaveny vhodným prádlem, které s nimi personál kliniky vybere a vyzkouší. Rovněž u dlouhodobé kompresivní léčby lipedému jsou aplikovány tzv. kompresivní legíny. Ty mají pozitivní vliv na mikrocirkulaci v podkožní pojivové tkáni, urychlují lymfatickou drenáž, což vede ke snížení otoků, odplavení zplodin buněčného metabolismu, a to má pozitivní dopad na oblasti postižené lipedémem. Rovněž kompresivní legíny, které se doporučuje nosit dlouhodobě nejméně hodinu denně, lze na klinice aestea vyzkoušet a objednat.

lymfodrenáž

Tato speciální léčebná metoda zlepšuje či urychluje tok lymfy jejím řečištěm s následným odplavením do žilního systému. Lymfa s lymfatickým (mízním) systémem představuje vnitřní ekosystém těla. Činnost tohoto systému má zásadní dopad na kvalitu životního prostředí buněk a tkání, a tím na zdraví celého organismu. Při léčbě lipedému je doporučeno kombinovat obě metody lymfatické drenáže, tedy manuální i přístrojovou. Za důležité je pokládáno lymfatické samoošetření, což je soubor jednoduchých cviků a automasážních hmatů, které přirovnáváme k osobním hygienickým návykům. Problematiku lymfodrenáží je třeba vždy konzultovat s vámi vybraným odborníkem. Našim klientům doporučujeme obrátit se na některé z certifikovaných lymfocenter https://www.lympho.cz/lymfocentra.

farmakoterapie

Terapie pomocí léčiv je zaměřena na mikrocirkulaci a podporu žilního návratu a lymfatické drenáže. Při léčbě lipedému je aktuálním trendem tzv. personalizovaná forma podávání fytofarmak, a to jak lokální, tak i perorální formou. Účelem této komplexní léčby je pozitivní ovlivnění homeostázy (stálosti vnitřního prostředí) celého organismu.
Farmakologickou léčbu vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem a rovněž specialistou na léčbu lipedému. Našim klientům doporučujeme obrátit se na Centrum preventivní medicíny v Praze vedené MUDr. René Vlasákem www.prevence2000.cz.
Efektivní součástí terapie pomocí léčiv je i aplikace speciálních gelů přímo na lokality postižené lipedémem, a to jak v souvislosti s liposukcí, tak v rámci dlouhodobé/celoživotní terapie.
Klinika aestea se v této oblasti spojila se špičkovou laboratoří BIOCEN Laboratories s.r.o., která výhradně pro nás vyvinula gel AESTEA POST-LIPO COMPLEX TREATMENT. Tento přípravek je určen k aplikaci v období bezprostředně po liposukčním zákroku. AESTEA POST-LIPO COMPLEX TREATMENT, jak již jeho název napovídá, má komplexně kladný vliv a přínos pro pacientku, zlepšuje průběh hojení, snižuje bolest, otoky a jiné negativní efekty spojené se zákrokem a přispívá k maximálnímu pozitivnímu efektu zákroku.

velkoobjemová liposukce

Podle našich zkušeností je možné odsát při jednom zákroku i přes 10 litrů čistého tuku. Takováto operace je ale možná jen za určitých podmínek.

Základní podmínkou je dostatečně početný a velmi dobře vyškolený, zkušený operační tým. Operují dva až tři chirurgové současně. Celková anestezie je vedena zkušeným anesteziologem, který pečlivě monitoruje stav pacienta a jeho reakci na prováděný zákrok, hradí ztráty tekutin, stará se o neprochladnutí pacienta. Bezpečnost a co nejnižší rizikovost provedené operace je pro všechny zúčastněné na prvém místě. U starších nebo závažněji nemocných adeptů doporučíme místo jedné rozsáhlé více menších operací.

pooperační sledování a péče

U velkoobjemové liposukce se nejedná o žádnou maličkost, ale o velký zákrok a tomu odpovídá i pooperační sledování a péče. Snažíme se o zajištění maximálního možného komfortu našich klientů. Již během operace jsou preventivně podávány léky proti nevolnosti, ihned po operaci se začíná s podáváním léků proti bolesti, nepříjemný pocit chladu je překonáván intenzivním zahříváním speciálním horkovzdušným topením a teplými polštářky. Zkušené sestry sledují celkový stav a jsou oporou při zvládání nepříjemností pooperačního období. Každý klient odchází z naší kliniky dokonale poučen a seznámen se všemi možnými a očekávatelnými příznaky pooperačního stavu. Při pochybnostech má klient možnost se kdykoliv obrátit na operatéra.

Jakou techniku používáte při liposukci?

Dr. Šíma: Klinika aestea používá tzv. super-wet-techniku, při které se k infiltraci používá stejná tekutina jako u tumescenční techniky, jen v menším množství. Množství infiltrované tekutiny je přibližně stejné jako množství tuku odsátého během operace.

Existuje váhový limit pro operaci?
Dr. Polanka: Operujeme často pacientky, které váží přes 100 kg, maximální možná váha je 120 kg.
Zaručuje operace kompletní odstranění choroby?

Dr. Šíma: U liposukce při lipedému se v žádném případě nejedná o preventivní opatření a výsledkem operace nikdy není kompletní odstranění choroby. Přesto zaznamenáváme výrazné zlepšení prognózy u všech operovaných pacientek.

Je možné operovat horní a dolní končetiny najednou?

Dr. Šíma: Obvykle tuto kombinovanou operaci nedoporučujeme. Operace v oblasti lýtek, kolenou a stehen představuje sama o sobě velkou zátěž a často bývá již při této operaci dosažen maximální možný objem odsátého tuku.

Kdy mohu po operaci zpět do práce?

Dr. Polanka: Velmi záleží na rozsahu operace, kolik litrů odsajeme, ale záleží také na Vás, jak moc jste citlivá nebo silná a odolná, kolik vydržíte, ale též na druhu Vaší práce. Doporučujeme vzít si dovolenou na 1-2 týdny. Po 2-3 týdnech je obvykle možné vrátit se k běžnému životu.

Vadí při operaci umělé nehty?

Na prsty je umísťován důležitý sensor pro měření okysličení krve a srdeční činnosti. Tmavé a syté barvy nehtů brání čidlu senzoru v činnosti. Z tohoto důvodu je nutné, aby alespoň na palci levé ruky a palci levé nohy nebyl pokud možno žádný lak. Správná funkčnost senzoru je nezbytná pro řádný průběh operace.